Baltic ID on TOP 5 agentuur

Äripäev on taas reastanud parimad aasta suhtekorraldusagentuurid. Baltic ID on TOP 5.
Tänud klientidele ja koostööpartneritele!